نویسنده = محمد عرب مازار یزدی
تعداد مقالات: 4
1. تفکیک سود و پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی

دوره 14، شماره 3، زمستان 1386

محمد عرب مازار یزدی؛ محمد حسین صفرزاده


2. محتوای اطلاعاتی جریان‌های نقدی و تعهدی در بازار سرمایه ایران

دوره 13، شماره 1، بهار 1385

محمد عرب مازار یزدی؛ بیتا مشایخی؛ افسانه رفیعی


4. الگوهای علمی حسابداری

دوره 1، شماره 1، پاییز 1371

محمد عرب مازار یزدی