نویسنده = رادمهر، کاترین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اهمیت و ضرورت گزارش سود و زیان جامع در ایران

دوره 10، شماره 1، بهار 1382

دکتر محمد عرب مازار یزدی؛ کاترین رادمهر