نویسنده = سجادی، دکتر سید حسین
تعداد مقالات: 2
2. سودمندی حسابرسی مستقل صورت های مالی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1382

دکتر سید حسین سجادی؛ لادن ناصح