نویسنده = توحیدلو، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر اقلام تعهدی غیرعادی بر گزارشگری حسابرسی

دوره 19، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 33-50

فرزانه حیدرپور؛ معصومه توحیدلو