نویسنده = محمدی خانقاه، گلشن
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت سود واقعی، کیفیت حاکمیت شرکتی و رتبه اعتباری

دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 595-614

گلشن محمدی خانقاه؛ پرویز پیری؛ غلامرضا منصورفر