نویسنده = محمودخانی، مهناز
تعداد مقالات: 1
1. دیدگاه حسابرسان ایران در خصوص حسابرسی برآوردهای ارزش منصفانه

دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 255-278

غلامرضا سلیمانی امیری؛ مهناز محمودخانی