نویسنده = محمدی، عبداله
تعداد مقالات: 1
1. توانایی مدیریتی، ارتباطات سیاسی و گزارشگری مالی متقلبانه

دوره 26، شماره 2، 1398، صفحه 217-238

جواد رضازاده؛ عبداله محمدی