نویسنده = محمدی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت ترجمۀ دانش حسابداری در ایران

دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 193-212

نرگس سرلک؛ مهدی محمدی؛ فاطمه گرامی راد