نویسنده = بشیری منش، نازنین
تعداد مقالات: 1
1. قیمت گذاری افشای اختیاری در بازار سرمایۀ ایران

دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 279-300

نازنین بشیری منش؛ علی رحمانی؛ سید علی حسینی؛ میر حسین موسوی