نویسنده = اورادی، جواد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطۀ بین دورۀ تصدی و دانش مالی مدیرعامل با حق‌الزحمۀ حسابرسی

دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 81-102

محمود لاری دشت بیاض؛ جواد اورادی