نویسنده = ابوحمزه، مینا
تعداد مقالات: 1
1. فرهنگ سازمانی و تمکین مالیاتی شرکتی (مطالعۀ موردی: اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ)

دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 1-18

مهناز ملانظری؛ مینا ابوحمزه؛ محمدمهدی میرزایی عباس آباد