نویسنده = نوروزی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. اعتماد اجتماعی، نظارت خارجی و ریسک سقوط قیمت سهام: آزمون نظریۀ جایگزینی و مکمل

دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 349-370

یاسر رضائی پیته نوئی؛ مهدی صفری گرایلی؛ محمد نوروزی