نویسنده = بادآور نهندی، یونس
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ارتباطات سیاسی بر سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و عملکرد شرکت

دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 181-198

یونس بادآور نهندی؛ وحید تقی زاده خانقاه