نویسنده = زرگران یزد، هستی‌
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر افشای سرمایۀ فکری در شرکت‌های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 21، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 251-270

بیتا مشایخی؛ سید جلال سیدی؛ هستی‌ زرگران یزد