نویسنده = تشکری جهرمی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت بهینۀ سرمایۀ در گردش و ثروت سهامداران

دوره 21، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 127-150

محمد تشکری جهرمی؛ یوسف احدی سرکانی؛ عبدالرضا تالانه