نویسنده = عباس‌زاده، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. رقابت در بازار محصول، معاملات با اشخاص وابسته و بهای خدمات حسابرسی

دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 61-80

محمدرضا عباس‌زاده؛ مصطفی قناد؛ افشین به‌سودی


2. فراتحلیل حاکمیت شرکتی و مدیریت سود

دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 59-84

محمدرضا عباس زاده؛ رضا حصارزاده؛ مهدی جباری نوقابی؛ سولماز عارفی اصل