نویسنده = ابویی اردکان، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی قابلیت روش فراتحلیل در شناسایی متغیرهای پیش‎بینی ورشکستگی

دوره 21، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 189-210

میترا فهیمی؛ محمد ابویی اردکان