نویسنده = محمدیان، مینا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر بازده بدون شوک جریان نقدی سهام

دوره 21، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 173-188

داریوش فروغی؛ هادی امیری؛ مینا محمدیان