نویسنده = یبلوئی خمسلویی، مالک
تعداد مقالات: 1
1. حساسیت نامتقارن سطح وجه نقد نگهداری‎شده نسبت به جریان‌های نقدی

دوره 20، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 61-76

سحر سپاسی؛ مالک یبلوئی خمسلویی