حساسیت نامتقارن سطح وجه نقد نگهداری‎شده نسبت به جریان‌های نقدی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، کرمانشاه، ایران

چکیده

این پژوهش به بررسی حساسیت سطح وجه نقد نگهداری‎شده در شرایط جریان­های نقدی متفاوت می‌پردازد. برای این کار، 630 سال ـ شرکت در سال‌های 1384 تا 1390 از شرکت‌های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران نمونۀ پژوهش انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه از مدل ریدیک و وایتد استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که حساسیت سطح وجه نقد نگهداری‎‌شده در شرکت‌های مختلف نسبت به جریان­های نقدی متفاوت، نامتقارن است؛ به این معنا که رابطه بین سطح نگه‎داشت وجه نقد و جریان­های نقدی مثبت با رابطه میان سطح نگه‎داشت وجه نقد و جریان­های نقد منفی، متفاوت است. به‎گفتۀ دیگر نتایج پژوهش، حساسیت منفی سطح نگه‎داشت وجه نقد را برای شرکت‌های دارای جریان نقدی، مثبت و حساسیت مثبت سطح نگه‎داشت وجه نقد را برای شرکت‌های دارای جریان نقدی، منفی نشان می‌دهد که این نتیجه‌گیری می‌تواند ناشی از دلایلی چون، قراردادهای سرمایه‌گذاری لازم‌الاجرا، اخبار بد ناشی از نگه‎داشت پروژه‌های زیان‌ده و هزینه­های نمایندگی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Asymmetric Cash Flow Sensitivity of Cash Holdings

نویسندگان [English]

  • Sahar Sepasi 1
  • Malek Yabloui Khamsaloui 2
1 Assistant Prof. in Accounting, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student in Accounting, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

This research documents the asymmetric corporate cash
flow sensitivity of cashholdings. Using a sample of 630 firm-years
(companies in Tehran Stock Exchange were selected for years 1384 to
1390) the corporate reactions to changes in their cash holdings in case
of negative and positive cash flows were examined. For testing the
hypothesisabout asymmetric cash flow sensitivity, Riddick and
Whited (2009) models were used. Results show that firms have
different level of responses to their cash holding when faces positive
and negative cash flow: meaning that the relation between cash
holding and positive cash flow is different than relation between cash
holding and negative cash flow. We document that the cash flow
sensitivity of cash flow is negative when a firm faces a positive cash
flow environment, and the cash flow sensitivity of cash flow is
positive when a firm faces negative cash flow. This asymmetry may
be due to several reasons, including binding project contracts, bad
news withholding and agency costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asymmetric Sensitivity
  • Cash Flow
  • Cash Holdings