نویسنده = یحیی‎زاده‎فر، محمود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر فرصت¬های رشد در ارزش‎گذاری جریان نقدی آزاد

دوره 20، شماره 1، بهار 1392، صفحه 113-132

محمود یحیی‎زاده‎فر؛ شهاب‎الدین شمس؛ مجتبی پاکدین امیری