نویسنده = زارع زادگان، امید
تعداد مقالات: 1
1. کیفیت سود، ریسک ورشکستگی و جریان‌های نقدی آتی

دوره 20، شماره 1، بهار 1392، صفحه 93-112

کاوه مهرانی؛ امید زارع زادگان