نویسنده = پرتوی، ناصر
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ویژگی‌های حسابرس بر تجدید ارائۀ صورت های مالی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 85-100

محمدرضا عبدلی؛ علی فعال قیومی؛ ناصر پرتوی