نویسنده = زلقی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر پایداری سود بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری

دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 41-58

مرتضی بیات؛ حسن زلقی؛ ایرج میرحسینی