نویسنده = احمدی، آرش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فرضیه گام تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران با رویکردی مبتنی‌بر آزمون نسبت واریانس

دوره 19، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 79-98

شهرام فتاحی؛ آرش احمدی؛ معصومه ترکمان احمدی