نویسنده = مسیح‎آبادی، ابوالقاسم
تعداد مقالات: 1
1. سبک‎شناختی حسابرس، حجم اطلاعات و کیفیت اظهار نظر نسبت به تداوم فعالیت

دوره 19، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 73-96

محمد عرب‌مازار یزدی؛ ابوالقاسم مسیح‎آبادی؛ اعظم پوریوسف