نویسنده = محمودآبادی، عتی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی

دوره 19، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 17-30

زهرا پورزمانی؛ آزیتا جهانشاد؛ عتی محمودآبادی