نویسنده = مرتضوی، سیدمرتضی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر تصمیمات سنجیده مدیران بر چسبندگی هزینه‌ها

دوره 19، شماره 67، بهار 1391، صفحه 73-90

غلامرضا کردستانی؛ سیدمرتضی مرتضوی