نویسنده = حسینی، ‌وحید
تعداد مقالات: 1
1. رابطه کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه در ایران

دوره 15، شماره 4، زمستان 1387

امیر رسائیان؛ ‌وحید حسینی