نویسنده = اسکندرلی، طاهر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر محتوای اطلاعاتی اعلان سودهای فصلی

دوره 18، شماره 65، پاییز 1390، صفحه 115-130

محمد حسین قائمی؛ علی بیات؛ طاهر اسکندرلی