نویسنده = مرتضائی شمیرانی، غزال
تعداد مقالات: 1
1. محرک‌های تصمیم تقسیم سود: پیام بازار

دوره 18، شماره 63، بهار 1390، صفحه 36-69

عبدارضا تالانه؛ غزال مرتضائی شمیرانی