نویسنده = انصاری، منوچهر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر معیارهای مالی و غیرمالی ارزیابی عملکرد بر رضایت شغلی ازدیدگاه کارکنان شرکت‎های پذیرفته‌شده دربورس اوراق‌بهادار

دوره 18، شماره 63، بهار 1390، صفحه 1-20

منوچهر انصاری؛ حسین رحمانی یوشانلویی؛ محمود دانیالی ده حوض؛ ایوب مردانی