نویسنده = امیر حسینی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. تبیین قیمت‎گذاری دارایی سرمایه‌ای: مقایسه تطبیقی مدل‌ها

دوره 17، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 49-116

فریدون رهنمای رودپشتی؛ زهرا امیر حسینی