نویسنده = مومنی، منصور
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه انواع تحلیل‌های رگرسیونی برای داده‌های حسابداری

دوره 16، شماره 4، زمستان 1388

منصور مومنی؛ علی فعال قیومی