نویسنده = تقوی، سید روح الله
تعداد مقالات: 1
1. کیفیت اقلام تعهدی و مانده وجه نقد

دوره 16، شماره 3، پاییز 1388

حسین فخاری؛ سید روح الله تقوی