نویسنده = نوشادی، میثم
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تجربه و پیچیدگی موضوعات حسابرسی بر قضاوت حسابرس

دوره 16، شماره 2، پاییز 1388

محمد سیرانی؛ شکر اله خواجوی؛ میثم نوشادی