نویسنده = جلیلی، آرزو
تعداد مقالات: 1
1. سودمندی متغیرهای بنیادی در پیش‌بینی رشد سود

دوره 13، شماره 1، بهار 1385

حسین علوی طبری؛ آرزو جلیلی