نویسنده = بیدگلی، غلامرضا اسلامی
تعداد مقالات: 2
2. همسنجی بازده و ریسک فرصت‌های جایگزین سرمایه گذاری در ایران

دوره 13، شماره 2، تابستان 1385

غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ مهدی بیگدلو