همسنجی بازده و ریسک فرصت‌های جایگزین سرمایه گذاری در ایران

نویسندگان

چکیده

سرمایه‌گذاری از جمله مباحث اقتصادی ـ مالی است که هم از دیدگاه کلان و هم به صورت خرد حائز اهمیت بسیار است. اگر سرمایه‌گذاری را به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به امکان مصرف بیشتر در آینده تعریف نماییم، شناسایی فرصت‌هایی که بتوان از طریق آن‌ها وجوه بیشتری را برای مصرف در آینده به دست آورد اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. در این مقاله با اجرای یک مطالعه بر روی داده‌های تاریخی (ماهانه)، بازده و ریسک چهار فرصت سرمایه‌گذاری (سرمایه‌گذاری در سهام، طلا، ارز و سپرده‌گذاری در بانک) مورد بررسی واقع شده و بر پایه معیارهای بده- بستان ریسک و بازده، هر یک از آن‌ها با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته‌اند. برآیند این پژوهش نشان می‌دهد که در میان فرصت‌های جایگزین، در دوره مورد بررسی سرمایه‌گذاری در سهام بازده بیشتری را نصیب سرمایه‌گذاران کرده است. ضمن آن‌که ریسک نسبی سهام (به ازاء بازده) نیز در قیاس با فرصت‌های ریسکی سرمایه‌گذاری (طلا و ارز) برای سرمایه‌گذاران دارای مطلوبیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Investment is one of the most important issues both from macro and micro points of view. If we define the investment as delaying the consumption of current resources for the benefit of having access to more resources in the future, we will find the importance of recognizing the opportunities through which one can find more capital, twice as much important. This study will examine the return and risk of four investment alternative opportunities (include investing on stocks, gold, foreign exchange and bank deposits) based on the historical monthly data. Then according to trade-off of return and risk of investment, each alternative will be compared.
The outcome of this research indicates that the return of stock will benefit the investors more than having their capital invested on other alternative investment opportunities, within the given period. Meanwfile considering the high rate of return on investment on stocks, this opportunity relatively carries lower risks than other alternative investment opportunities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alternatives
  • Investment
  • Opportunity
  • Return
  • risk