نویسنده = لی، مراد علی حمزه
تعداد مقالات: 1
1. سودمندی اقلام صورت‌های مالی در پیش‌بینی زمان لازم برای حسابرسی شرکت

دوره 13، شماره 2، تابستان 1385

محمد کاشانی پور؛ حسین فخاری؛ مراد علی حمزه لی