کلیدواژه‌ها = حسابداری بر مبنای فعالیت
تعداد مقالات: 1
1. آینده حسابداری مدیریت

دوره 8، شماره 2، پاییز 1378

دکتر محمد نمازی