کلیدواژه‌ها = بودجه عملیاتی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی موانع استقرار بودجه عملیاتی در دانشگاه تهران

دوره 15، شماره 2، تابستان 1387

محمد صادق ضیائی؛ مجتبی امیری؛ محسن ابراهیمی