کلیدواژه‌ها = انسانی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه سرمایه فکری (انسانی، مشتری و ساختاری) و عملکرد صنعت بیمه (از دیدگاه مدیران)

دوره 17، شماره 2، پاییز 1389

ویدا مجتهد زاده؛ سید حسین علوی طبری؛ مهرناز مهدی‌زاده