رابطه سرمایه فکری (انسانی، مشتری و ساختاری) و عملکرد صنعت بیمه (از دیدگاه مدیران)

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا(س)

2 دانشگاه الزهراء (س)

3 دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

در دو دهه اخیر، مدیریت عملکرد سازمانی به یکی از موضوع‌های مورد توجه و جذاب تبدیل شده است. بسیاری از دانشمندان و متخصصان حوزه مدیریت بر این باورند که کارکنان، مبنا و ریشه اصلی بهبود کیفیت و بهره‌وری هستند و باید نیروی انسانی را مبنای اصلی فرآیند افزایش کارایی و بهره‌وری و نوعی سرمایه به‌حساب آورد. نیروی انسانی با کیفیت و دانش مدار مهم‌ترین مزیت رقابتی سازمان و کمیاب‎ترین منبع در اقتصاد دانش محور امروز است. این پ‍ژوهش به بررسی رابطه سرمایه فکری (و اجزای آن) و عملکرد صنعت بیمه از دیدگاه مدیران می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد، سرمایه‌های فکری، انسانی، مشتری (رابطه‌ای) و ساختاری در بررسی جداگانه و مستقل از یکدیگر، با عملکرد رابطه معنادار دارند؛ درحالی‌که در بررسی همزمان صرفاً رابطه سرمایه ساختاری و انسانی با عملکرد معنادار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Intellectual Capital (Human, Customer and Structural) and the Performance of Insurance Industry " Managers' View Points"

نویسندگان [English]

  • Vida Mojtehed Zadeh 1
  • Seyed Hosein Alavi Tabari 2
  • Mehrnaz Mehdizadeh 3
چکیده [English]

In the two recent decades, organizational performance management has become one of significant and interesting object of study. Many specialists in management area believe that human resources are the main basis of quality improvement and productivity of the firms and must be considered as the reason of increasing efficiency & productivity and is a kind of capital. Qualitative and knowledge-based human resource is the most important competitive advantages of organizations and the rarest recourse in today’s knowledge-based economy.
The aim of this research is considering the relationship of the intellectual capital and the performance of insurance industry, from managers' view points.
The results showed that while considering the relationship of intellectual, human, customer (relational) and structural capitals and performance, separately and independent of each other, a significant relation has been seen. However, in simultaneously consideration, just structural and human capitals have showed a significant relation to the performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • customer and structural capitals
  • Human
  • Intellectual