کلیدواژه‌ها = قابلیت مقایسه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری

دوره 13، شماره 1، بهار 1385

حسین اعتمادی؛ شعبان الهی؛ کامران حسن آقائی