کلیدواژه‌ها = جریانهای نقدی عملیاتی
تعداد مقالات: 2
1. کیفیت سود و بازده سهام شرکت‌ها

دوره 15، شماره 3، پاییز 1387

محمد‌ حسین ‌قائمی؛ علی ‌جمال ‌لیوانی؛ سجاد ‌ده ‌بزرگی


2. تغییرات قیمت سهام‘ سود و ریسک شرکت پیرامون تاریخ عرضه سهام جدید

دوره 5، شماره 0، پاییز 1375

دکتر محمدعلی آقایی؛ جواد رضازاده