کلیدواژه‌ها = اندازه ی موسسه ی حسابرسی
تعداد مقالات: 1
1. عوامل افزاینده ی استقلال حسابرس مستقل

دوره 12، شماره 2، تابستان 1384

سید حسین سجادی؛ مهدی ابراهیمی مند