کلیدواژه‌ها = سرمایه گذاری
تعداد مقالات: 2
2. طراحی مدل برنامه ریزی آرمانی سرمایه گذاری صنعت بیمه ایران : مطالعه ای موردی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1382

دکتر علی اصغر انواری رستمی؛ امیررضا نعمت الهی اردستانی