کلیدواژه‌ها = کشورهای در حال توسعه
تعداد مقالات: 1
1. رصد چالش‌های سیستم بودجه‌بندی ایران با هدف توسعۀ رویکرد عدالت منطقه ای با تکنیک فازی

دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 483-506

میریعقوب سیدرضائی؛ علی اصغر پورعزت؛ علی اصغر سعدآبادی