کلیدواژه‌ها = برنامه ریزی آرمانی
تعداد مقالات: 2
1. چارچوب ریاضی گزینش سبد سهام با اهداف چند گانه

دوره 10، شماره 2، تابستان 1382

دکتر محمدشاه علیزاده؛ دکتر عزیز الله معماریانی